Konkurs dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym JAK OSZCZĘDZAM WODĘ pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka.

Prace należy przesłać w terminie do 14 maja 2020 r. do godz. 14.00 na adres dp@wieliczka.eu

Regulamin dostępny tutaj

Załącznik do regulaminu (formularz zgłoszeniowy do konkursu) tutaj