Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. poz. 1696) w Wielickim Centrum Kultury wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Kontakt:

1. Klaudia Wojenka ( dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna)
kwojenka@wieliczka.eu
tel. 12 278 32 00 wew. 102
tel. komórkowy 512-727-489
2. Justyna Kołos ( dostępność architektoniczna)
jkolos@wieliczka.eu
tel. 12 278 32 00 wew. 100
tel. komórkowy 512-727-499