Blisko sto dzieci uczestniczyło w tegorocznych zajęciach warsztatowych organizowanych podczas ferii zimowych w Centrum Kultury i Turystki w Wieliczce i świetlicach środowiskowych. Już po raz kolejny w trakcie zimowego wypoczynku najmłodsi wzięli udział w zajęciach plastycznych, warsztatach chemicznych oraz pokazach filmowych. Dla uczestników ferii w świetlicach oprócz licznych atrakcji została zorganizowana również wycieczka do parku trampolin. Fot. CKiTWieliczka