Zespół Tańców Regionalnych z Kokotowa

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny z Kokotowa powstał w 2011. Głównym celem zespołu jest pielęgnowanie unikalnych tradycji regionalnych, a przy tym stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do pełnego rozwoju umiejętności społecznych oraz cech indywidualnych. W repertuarze znajdują się tańce ludowe oraz suity związane z tradycjami regionu krakowskiego.

W grupie z Kokotowa występują dzieci w wieku 3 – 12 lat. Młodzi artyści tworzący zespół mieszkają w Kokotowie, Węgrzcach Wielkich, Śledziejowicach oraz Strumianach. Wszyscy z pasją uczęszczają na zajęcia, które raz w tygodniu odbywają się w świetlicy środowiskowej w Kokotowie i chętnie biorą udział w lokalnych imprezach oraz gościnnych występach. Od 2011 roku przez zespół „przewinęło się” około setki dzieci, „starsi” odchodzą a przychodzą kolejne „maluszki”.

 

Najważniejsze osiągnięcia:

– udział w Małopolskim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, na którym zespół zaprezentował zwyczaj chodzenia z ogródeczkiem, wielkanocnymi Śmigustnikami i Siudą Babą;

– udział w Małopolskim Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce, gdzie dzieci zaprezentowały zwyczaj „chodzenia z dębem”,

– udział w XXIV Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Amfiteatrze Letnim w Łoniowej,

– występ na Międzynarodowym Festiwalu „Poznajemy Kulturę Europy” w Wieliczce,

– występy uświetniające pobyt św. Mikołaja w Solnym Mieście oraz Wigilię dla mieszkańców Wieliczki,

– coroczne Jasełka dla mieszkańców parafii Strumiany wystawiane w kościele,

– udział w Lekcji Śpiewania wspólnie z artystami Loch Camelot,

– udział w przeglądzie Dziecięcych Zespołów „SMOK”,

– udział w Dziecięcym Festiwalu Artystycznym w Wieliczce,

– występ na festiwalu kultury w Czarnochowicach,

– występy na Wielickim Miodobraniu oraz na Dożynkach Gminnych,

– występy na wszystkich imprezach w Kokotowie,

– występy na festynach szkolnych w Węgrzcach Wielkich i w Śledziejowicach.

Kierownikiem zespołu jest Renata Palińska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Kokotowa.  Od marca 2012 roku zespół prowadziła Barbara Płaskonka-Undas – zawodowy instruktor tańca, w marcu 2014 roku grupę przejęła Agnieszka Trojak – instruktor tańców ludowych i nauczyciel nauczania zintegrowanego, w 2015 roku instruktorem była Emilia Górska- Obara – zawodowy instruktor tańca. Od 2016 roku zespół prowadzi Katarzyna Skoczek – pedagog wychowania przedszkolnego i instruktor tańców ludowych.