Zespół Regionalny „Mietniowiacy”

Zespół Regionalny „MIETNIOWIACY”  stanowi wielopokoleniową zbiorowość aktywnie kultywującą tradycje najbliższego regionu opracowane scenicznie. Na zróżnicowany repertuar zespołu składają się

  • Treści obrzędowe – Siuda Baba, Obrzędy Wielkanocne i około wiosenne, Noc Świętojańska, Dożynki, Wesele Mietniowskie, Barbórka, Karczma piwna, Comber Babski, Suity tańców regionalnych,
  • Tańce Narodowe,
  • Tradycyjne pieśni ludowe,
  • Program tańców i piosenek w stylu retro.

Zespół działa w trzech grupach wiekowych – podstawowej, młodzieżowej i dziecięcej.

Przez 55 lat swej działalności, zespół odbył wiele krajowych i zagranicznych tournee występując na estradach Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Bułgarii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Serbii, Węgier i Grecji.

Uczestniczył w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych i festiwalach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za działalność sceniczną i upowszechnianie kultury narodowej i ludowej oraz wychowanie w tym duch kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży.

Za swoja działalność Zespół otrzymał  odznaczenia min:

1981 – Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za „osiągnięcia w upowszechnianiu Kultury”
1982 – Złotą Odznakę „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”,
1984 – Złotą Honorową Odznakę Związku Młodzieży Wiejskiej,
2005 – Nagrodę Specjalną Ministra Kultury w dziedzinie ochrony i  upowszechniania kultury narodowej,
2008 – Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w dziedzinie kultury
2010 – – Medal „ZASŁUŻONY KULTURZE – GLORIA ARTIS” ,wraz z indywidualną nagrodą – medalem „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” dla  Marii Idzi  kierownika i choreografa Zespołu  oraz Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ZA OSIĄGNIĘCIA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY NARODOWEJ” dla Katarzyny Chorobik
2010 – Nagrodę Kulturalną Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka za całokształt twórczości dla Marii Idzi -kierownika i choreografa Zespołu
2012 – Indywidualną nagrodę „Perła Powiatu Wielickiego” w kategorii „Kultura” dla Marii Idzi – kierownika, choreografa Zespołu Mietniowiacy
2015 – Medal Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczki
2015 – Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w kategorii „Wydarzenie Roku” za Jubileusz 55-lecia Działalności Zespołu
2015 – Medal Sejmiku Województwa Małopolskiego w kategorii „Kultura”
2016 –  Nagrodę „Perła Powiatu Wielickiego”  za całokształt 55-letniej działalności  w zakresie kultury ludowej.

Kierownictwo Zespołu:

Kierownik artystyczny, organizacyjny i choreograf  – Maria Idzi
Z-ca Kierownika ds. artystycznych, choreograf  i Kierownik muzyczny – Katarzyna Chorobik
Z-ca Kierownika ds. organizacyjnych – Elżbieta Sendor
Instruktor tańca – Sławomir Machno
Twórcy opracowań muzycznych  – Stanisław Siudyszewski, Grzegorz Wierus, Katarzyna Chorobik,
Akompaniatorzy  – Aleksander Bicz i Artur Kabaja

Skład kapeli:

Katarzyna Chorobik – skrzypce, solistka ( partie wokalne) 
Maciej Pułka – skrzypce
Jan Pułka – kontrabas

Aleksander Bicz – akordeon

Artur Kabaja – akordeon

Zespół działa pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce.