Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”

Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” powstał w 2014 roku, a od początku 2015 roku znalazł się pod patronatem Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce. Zrzesza w swoich szeregach osoby dorosłe oraz liczną grupę dzieci, głównie mieszkańców Pogórza Wielickiego.

Zespół to stowarzyszenie, które realizuje projekty i zadania publiczne w ramach działalności statutowej.

Jednym a takich zadań jest projekt na rozwój młodych organizacji społecznych pt. „Ku postępowi-profesjonalizm w działaniach na rzecz folkloru” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie w ramach umowy z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie.

Celem projektu było usprawnienie działań organizacyjnych a także rozwój stowarzyszenia, oraz zwiększenie dostępu do różnych form promocji, utrwalenie ważnych wydarzeń i przedsięwzięć na współczesnych nośnikach informacji, rozpowszechnienie wizerunku stowarzyszenia dla podkreślenia wagi kultury regionalnej.

Dzięki przyznaniu dofinansowania projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich-Małopolska Lokalnie stowarzyszenie podniosło standard organizacji działalności, co wpłynęło na usprawnienie działalności statutowej. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy: laptop, drukarka, program księgowy w znacznym stopniu ułatwił pracę członków stowarzyszenia zarówno przy skatalogowaniu dokumentacji, jak i przy opracowywaniu koncepcji folderu zespołu. Nowo zakupiony aparat fotograficzny współfinansowany z w/w środków ułatwił wykonanie zdjęć zespołu służących do opracowania folderu promującego zespół Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie”.

Realizując projekty, stowarzyszenie angażuje do współpracy nie tylko członków stowarzyszenia, ale również dzieci z zespołu oraz ich rodziców, a także lokalnych mieszkańców. Korzystając z okazji chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy z dużym zaangażowaniem współtworzyli ten projekt, a szczególnie dzieciom z zespołu i ich rodzicom.

Bożena Szwagrzyk