Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce to najstarszy (tzn. najdłużej  nieprzerwanie działający), amatorski polski chór . Powstał  w  1872 r.  jako odzew wieliczan na rozbiory  Polski  i politykę zaborców. Od początku swego istnienia  chór „Lutnia” był  ostoją patriotyzmu i niestrudzonym propagatorem polskości. Integrował wielicką społeczność, łącząc pasje muzyczne z ideami narodowymi. (n.p.: Zgromadzone podczas licznych charytatywnych koncertów środki,  Lutniści przeznaczali  na zakup umundurowania dla legionistów walczących w I wojnie światowej oraz na pomoc dla wdów i sierot po poległych żołnierzach.)

Prezentacja powstała z okazji 145-lecia działalności Chóru Lutnia http://wck.wieliczka.eu/wp-content/uploads/2016/07/jubileusz145-lecia.odp

W ciągu ponad 140 lat działalności przez szeregi Towarzystwa Śpiewaczego przewinęły się setki chórzystów, a niejednokrotnie całe wielopokoleniowe rodziny z muzycznymi  zamiłowaniami. Ludzie , którzy z pasją kontynuowali i utrwalali idee, przyświecające  założycielom Towarzystwa.

Po dziś dzień  Lutnia jest ambasadorem polskiej kultury. Ma w swoim repertuarze bogaty zasób pieśni sakralnych, gdyż bardzo często koncertuje w kościołach, śpiewając na chwałę Panu Bogu. Pielęgnuje górnicze tradycje , chroniąc przed zapomnieniem  górnicze pieśni. Sięga do skarbnicy  ludowych pieśni naszego regionu. Chroni także  przed zapomnieniem utwory, które niegdyś dodawały otuchy narodowi pozbawionemu ojczyzny- „Lutnia” chętnie uczestniczy w koncertach, upamiętniających rocznice narodowe.

Chór TŚ  bierze udział w konkursach i przeglądach. Koncertuje w kraju i poza jego granicami (min. we Włoszech, Francji , Holandii, Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii)

W 2017roku podczas obchodów 145. rocznicy założenia Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, chór został odznaczony  przez Ministra Kultury  Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Od prawie 40 lat opiekę artystyczną nad chórem sprawuje  Dyrygent Jadwiga Szado.

 

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” w Wieliczce posiada osobowość prawną:

 nr KRS: 0000295526

NIP: 683-202-60-07

REGON:120700405

MBS Wieliczka 72 8619 0006 0010 0200 0042 0002

 

 

 

  Skład Wydziału:

Prezes- Jerzy Markowski

Wiceprezes ds. artystycznych- Wacław Kosz

Wiceprezes ds. organizacyjnych-Adam Pracuch

Sekretarz-Elżbieta Jolanta Orłowska

Skarbnik-Jadwiga Kowal

Archiwista- Małgorzata Mika

Gospodarz-Cecylia Taborska

 

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodnicząca- Małgorzata Rebizant

Członek-Halina Gawron

Członek-Ewa Krysa

jubileusz145 lecia