Grupa Teatralna z Brzegów

Grupę Teatralną z Brzegów” tworzy 21 osób, zarówno rodzice, jak i dzieci. Repertuar nie tylko bawi publiczność, ale też uczy szacunku do drugiego człowieka i tradycji. Dla każdego z nas ten projekt jest oderwaniem od codzienności i dobrą zabawą, którą pragniemy obdarzyć zgromadzoną na spektaklu publiczność.

Kiedyś tradycją na Brzegach były spotkania Jasełkowe, Wielkanocne i Dożynki przygotowywane przez panią Helenę Szumidło z Zespołem Pieśni i Tańca „Kierezyje”. Niestety, wraz ze śmiercią pani Heleny spotkania zanikły, a Zespół przestał istnieć. Aby na nowo zebrać mieszkańców Brzegów i okolicznych miejscowości w Domu Kultury, powstał pomysł na utworzenie grupy teatralnej. Pierwsze próby z inicjatywy Moniki Talagi zapoczątkowano jesienią 2014 r. i tak powstały Jasełka pt. „1:0 dla Nieba” wystawione w styczniu 2015 r. Reakcja publiczności dodała nam skrzydeł i coś, co było jednorazowym pomysłem, przerodziło się w następne przedstawienia:

IV 2015 „Roztargnieni mędrcy”,

I 2016 r. Jasełka pt. „Błogosławieni miłosierni”,

IV 2016 r. „Wsi spokojna, wsi wesoła…” ,

VI 2016 r. „Wianki we wsi” ,

I 2017 r. „Jasełkowe Hity Nieba”

III 2018 r. „Wsi spokojna, wsi wesoła”