Zajęcia rytmiczno-taneczne

Cztero-, pięcio- i sześciolatków zapraszamy na zajęcia, które wprowadzają w fascynujący świat tańca i muzyki. Do różnych form muzycznych z towarzyszeniem pianina i ukulele wplatane są zabawy rytmiczne i ruchowe o charakterze integracyjnym oraz wspólna gra na instrumentach. Podczas zajęć dzieci poznają także układy choreograficzne z rekwizytami do muzyki klasycznej i kroki taneczne. To czas śpiewu, tańca i prawdziwej muzycznej zabawy! Zajęcia prowadzi mgr Agata Babicz – muzyk, kompozytorka, autorka piosenek, twórczyni własnego programu zajęć dla dzieci, zapewniających harmonijny rozwój w zakresie stymulacji bodźców słuchowych, wzrokowych i kinetycznych, mających równocześnie charakter poznawczy, dostosowując zagadnienia przedstawiane podczas zabaw muzycznych do konkretnego etapu rozwojowego dzieci.