Naszą misją jest:
-rozbudzenie różnorodnych zainteresowań studentów,
-rozwój potencjału intelektualnego,
-dostarczanie wiedzy przydatnej nie tylko w szkole, ale również w życiu społecznym,
-kształtowanie postaw obywatelskich,
-aktywizacja społeczna młodego pokolenia,

-integracja i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,
-uzupełnianie edukacji szkolnej,
-stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu,
-poszerzanie doświadczeń.

Program wykładów i warsztatów na każdym poziomie studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki.

O zapisaniu dziecka na dany poziom studiów WUD decyduje wiek dziecka, gdyż pełny program obejmuje następujące poziomy studiów:
-poziom I – dla dzieci w wieku 4 – 5/6 lat – Student uczestniczy w zajęciach edukacyjno-rozwojowych wspieranych przez edukację Opiekunów oraz zajęcia wspólne Studentów i Opiekunów;
-poziom II – dla dzieci uczęszczających do klas I-III Szkół Podstawowych – Student uczestniczy w zajęciach trzech sektorów tematycznych: humanistycznym, przyrodniczym i matematycznym;
-poziom III – Student uczestniczy w zajęciach dwóch sektorów tematycznych: fizycznym lub przyrodniczym z elementami fizyki i chemii.

Studenci mogą rozpocząć naukę w dowolnym semestrze (zgodnie z wiekiem) w miarę dostępności miejsc.

Nasi partnerzy: