Sztygarówka

Neogotycki gmach wzniesiony na cześć Franciszka Józefa I w roku 1898 z okazji 50 -tej rocznicy objęcia przez niego cesarskiego tronu. Pierwotnym przeznaczeniem budynku była Szkoła Górnicza i Muzeum Salinarne. Z zewnątrz szczególną uwagę zwraca surowa ceglana fasada. W środku, na I piętrze znajduje się aula z bogato zdobionym sztukaterią plafonem. Aktualnie swoją siedzibę ma tutaj Szkołą Muzyczna.