Rynek Górny

Plac w kształcie kwadratu, z którego odchodzi osiem ulic, po dwie z każdego narożnika, pochodzi z okresu panowania Kazimierza Wielkiego. Zabudowa wokół Rynku pochodzi w większości z XIX wieku i powstała na kanwie średniowiecznego układu szachownicowego. W rynku znajduje się neoklasyczna rezydencja – Pałac Przychodzkich, który został wzniesiony w miejscu dawnego ratusza.