Pałac Przychockich

Neoklasyczny pałac jest najokazalszym budynkiem Rynku Górnego. Powstał w II poł. XVIII w. na fundamentach dawnego ratusza, dzięki staraniom wielickich mieszczan Jana i Kazimierza Przychockich. Mieściło się w nim gimnazjum, następnie Zespół Szkół Zawodowych. Na budynku umieszczona jest tablica upamiętniająca dzień 24 lutego 1846 r., kiedy do Krakowa wyruszył oddział rewolucyjny złożony z wielickich górników i mieszczan pod wodzą Edwarda Dembowskiego.