Ogród Żupny

Znajduje się na turystycznym szlaku między szybem Daniłowicza, a centrum Wieliczki, w sąsiedztwie murów miejskich i Zamku Żupnego. W latach 1993 – 1995 ogród zrekonstruowano. Obecnie składa się z dwóch tarasów: ogrodu wyższego oddzielonego kamiennym murem oraz ogrodu dolnego złożonego z czternastu kwater centralnych i dwóch bocznych.