Magistrat

Zlokalizowany w centrum miasta, był najważniejszym budynkiem dawnego Rynku Dolnego. Wzniesiony został w miejscu średniowiecznego szpitala i kościoła św. Ducha, ufundowanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Obecna forma budynku reprezentuje styl neogotyku angielskiego wraz z klasycystycznym odwachem – dawną siedzibą straży miejskiej. W XIX wieku znajdował się w nim teatr miejski. Obecnie swoje lokum mają tutaj władze samorządowe.