Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów

Kościół i klasztor powstał w I połowie XVII wieku, to pierwsza murowana świątynia małopolskiej prowincji Reformatów. W ołtarzu bocznym na kamiennej płycie znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej, który darzony jest przez mieszkańców wielką czcią. Kościół jest Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej Księżnej Wieliczki, a także ośrodkiem kultu sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, który przez 60 lat swojego życia związany był z klasztorem. Na terenie przyklasztornego ogrodu znajduje się Porcjunkula, która przedstawia kopię kościoła jaki wzniósł św. Franciszek z Asyżu.

Zespół Kościelno-Klasztorny oo. Franciszkanów-Reformatów – Ufundowany w XVII wieku przez Zygmunta III Wazę był pierwszą murowaną świątynią prowincji reformatów, stając się wzorem do budowania późniejszych obiektów. W kościele znajdują się obrazy z XVI i XVII w., z których najstarszym jest wizerunek Matki Boskiej Łaskawej, zwanej Księżną Wieliczki. Na terenie ogrodu klasztornego zbudowano w 2000 r. wierną kopię Porcjunkuli, kaplicy, którą w XIII wieku św. Franciszek z Asyżu otrzymał od benedyktynów.

fot. MyszkowskiJedo