Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grabiu

Drewniany kościółek z sygnaturką na dachu, pochodzący z lat 40. XVIII w. powstał staraniem księży: Jakuba Cichońskiego (miejscowego proboszcza) oraz Wawrzyńca Rempalskiego i Antoniego Krzanowskiego (kolejnych dziekanów proszowickich). Z XV w. pochodzi m.in. kamienna gotycka chrzcielnica oraz zachowany fragmentarycznie portal prowadzący do zakrystii. Obok kościoła znajduje się wolno stojąca drewniana dzwonnica. Wnętrze kościoła (w tym strop) zdobione jest polichromią, pierwotna została wykonana w 1754 r, obecna w 1907 roku. W ołtarzu głównym znajduje się uznawany za cudowny obraz Matki Bożej Grabskiej (pochodzący prawdopodobnie z XVII w.).