Cmentarz żydowski

Założony w XVIII wieku znajduje się na południowo-zachodnich pograniczach Wieliczki w bezpośrednim sąsiedztwie z tzw. użytkiem ekologicznym Grabówki. Jest miejscem martyrologii Żydów wielickich i małopolskich. Do dziś zachowało się około pięćdziesięciu nagrobków wykonanych z granitu, piaskowca i wapienia. Najstarszy pochodzi z XVIII w.