Plan Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury

Obecny Plan stanowi rezultat drugiego cyklu planowania strategicznego w instytucji po realizacji Planu rozwoju Wielickiego Centrum Kultury na lata 2013‒2018. Zadaniem obecnego Planu jest przegląd zasobów instytucji oraz wytyczenie kluczowych obszarów rozwoju i celów do realizacji w okresie od 2019 do 2023 roku.

Plan Rozwoju Wielickiego Centrum Kultury