Klub Maluszka „Koralik”

Kontakt z rówieśnikami od najmłodszych lat kształtuje właściwe postawy i zachowania, uczy funkcjonowania w grupach społecznych, a także ułatwia adaptację w przedszkolu.

Dzieciom w wieku 1,5-3 lat i ich rodzicom proponujemy cotygodniowe zajęcia ogólnorozwojowe, które obejmują m. in.:

– pierwsze zabawy integracyjne
– zajęcia umuzykalniające
– gry i zabawy z udziałem rodziców i dzieci
– zdobywanie wiedzy  i nowych umiejętności

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (1,5 godz.)