Przegląd Twórczości Dziecięcej “Skrzat”

Prezentacja dziecięcej twórczości przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, która odbywa się w trzech kategoriach: tanecznej, teatralnej oraz muzyczno-wokalnej. Przegląd ma na celu doskonalenie różnorodnych form artystycznych, rozwijanie uzdolnień twórczych, stworzenie możliwości szerokiej prezentacji działań artystycznych oraz wymianę pomysłów i doświadczeń