Widowisko “Siuda Baba”

Jak głosi tradycja, na wzgórzu w Lednicy Górnej miała znajdować się świątynia bogini Ledy, w której płonął wieczny ogień. Przez cały rok opiekę nad świętym miejscem sprawowała kapłanka, która tylko raz do roku, w okresie wiosennym mogła opuścić święte wzgórze w poszukiwaniu swojej następczyni. Usmolona sadzą, w brudnych i potarganych ubraniach grasowała więc po okolicznych domach, siejąc postrach wśród wszystkich panien.

Ten dawny zwyczaj ludowy kontynuuje Zespół Regionalny „Mietniowiacy”, który co roku w Wielkanocny Poniedziałek prezentuje przed wielicką publicznością tradycyjne obrzędy wielkanocne regionu wielickiego z udziałem Siudej Baby i jej nieodłącznego towarzysza – Cygana z batem.