Jest to zabytkowy skarbiec późnogotyckiej sztuki sakralnej w kościele św. Klemensa, w którym eksponowane są unikatowe zabytki wielickiego kościoła, m. in. monstrancja z 1473 roku, kielichy, krucyfiks oraz ampułki.

Kaplica ufundowana została pod koniec XVIII wieku przez Barbarę z Moskorzowskich, żonę bachmistrza wielickiego i starosty krakowskiego Władysława z Raciborska Morsztyna. W latach dwudziestych XVIII w. groby Morsztynów zostały sprofanowane, cenne wyposażenie zniszczone lub zrabowane, a kryptę zasypano gruzem.

Kryptę wielokrotnie remontowano. Obecny jej wygląd to wynik renowacji i adaptacji do celów wystawienniczych przeprowadzonych w 2009 roku.