Orkiestra Dęta „Podstolice”

Orkiestra Dęta „Podstolice” zawdzięcza swoje powstanie zapoczątkowanej po wojnie tradycji udziału muzyków z Podstolic w pieszych wędrówkach do Kalwarii.8 marca 1987 r. z inicjatywy Czesława Gawora te nieformalne spotkania kochających muzykę i granie amatorów przeistoczyły się w oficjalną działalność muzyczną. Już w 1989 r. orkiestra została członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.Systematyczna praca oraz dobór ambitnego repertuaru przez pierwszego dyrygenta Wojciecha Kota doprowadziły do osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego i wprowadziły zespół do grona czołowych orkiestr województwa małopolskiego.

Zespół bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych oraz w ważnych wydarzeniach kulturalnych Miasta i Gminy Wieliczka. Muzycy z Podstolic zaprezentowali się również na koncertach w Warszawie, Zwierzyńcu, Piwnicznej, Wadowicach oraz Siewierzu. Ponadto grupa czynnie uczestniczy w wymianie kulturalnej pomiędzy miastami partnerskimi Wieliczki. Swoje możliwości prezentowała w Bergkamen (Niemcy) oraz w Saint-Andre-lez-Lille (Francja). Dwukrotnie też reprezentowała Powiat Wielicki w Monachium.

Obecny skład zespołu liczy 50 członków. Charakterystyczny dla grupy jest liczny udział młodzieży. Za wysoki poziom artystyczny odpowiedzialny jest dyrygent Stanisław Gawor, absolwent Studium Kapelmistrzów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu, który objął pieczę nad zespołem w 2000 r.

Najważniejsze osiągnięcia:

Grupa z Podstolic uczestniczy w wielu koncertach, przeglądach i festiwalach orkiestr dętych, osiągając czołowe lokaty. Jednym z nich jest prestiżowy Konkurs Orkiestr Dętych Województwa Małopolskiego „Echo Trombity”, w którym nieprzerwanie bierze udział od 1999 r.  Na 14 występów w tym konkursie Orkiestra Dęta „Podstolice” zdobyła: dwa razy III miejsce, sześć razy II miejsce i sześć razy  I miejsce.

W uznaniu za działalność na polu szerzenia kultury w 2013 r. kapelmistrz, Stanisław Gawor,  otrzymał  odznakę honorową  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Główny cel, jaki przyświeca działalności zespołu, to odkrywanie pasji do muzyki i czerpanie  radości ze wspólnie wykonanych utworów. Motto orkiestry brzmi następująco: „Wspólne muzykowanie to sposób na przyjemne i twórcze spędzanie wolnego czasu w gronie przyjaciół”.