Orkiestra Dęta „Hejnał” z Byszyc

Początki Orkiestry Dętej „Hejnał” z Byszyc sięgają odległych czasów cesarza Franciszka Józefa, kiedy to muzycy grali na weselach, zabawach oraz z okazji ważnych uroczystości religijnych i lokalnych. Polityczne zawirowania pierwszej połowy ubiegłego wieku znacząco wpłynęły na działalność grupy, doprowadzając do czasowych przerw w jej aktywności.

Od lat 60. XX wieku, kiedy kapelmistrzem został Mieczysław Waga, rozpoczął się gwałtowny rozwój orkiestry zarówno pod względem muzycznym, jak i artystycznym. Skład zespołu nieustannie się powiększał, a orkiestra zaczęła osiągać sukcesy na kolejnych przeglądach, festiwalach i konkursach; była często zapraszana i mile widziana na najróżniejszych uroczystościach. W następnych latach kolejne pokolenia instrumentalistów kontynuowały tradycję wysokiego poziomu artystycznego wykonań. Również obecnie muzycy z  Byszyc tworzą jedną z czołowych orkiestr dętych naszego regionu.

Orkiestra „Hejnał” występuje na niemal wszystkich ważnych uroczystościach gminnych i kościelnych,  zarówno w Byszycach, Wieliczce, jak i w wielu miejscowościach w regionie oraz na terenie całej Polski. Swoimi występami  upiększa święta państwowe, jubileusze oraz imprezy okolicznościowe. Członkowie orkiestry kilkakrotnie występowali też za granicą – w Niemczech i Francji, gdzie godnie  reprezentowali Polskę i ziemię wielicką.

Orkiestra co roku bierze udział w przeglądach i festiwalach orkiestr dętych, często zajmując wysokie lokaty, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Ważniejsze osiągnięcia:

2002- Srebrne Pasmo w Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych

– II miejsce w Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”

2019- zwycięstwo na międzypowiatowych eliminacjach 42. Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY