Wielicka Grupa Twórców „Art-Klub”

„Art-Klub”, powołany do życia w 1993 r., jest organizacją skupiającą wielickie środowisko twórcze: profesjonalistów oraz amatorów reprezentujących różne dziedziny sztuki. Grupa liczy 22 członków funkcjonujących w oparciu o zasady pełnej dowolności co do wyboru tematyki i techniki artystycznej tworzonych dzieł.  Priorytetowy dla członków „Art-Klubu” jest kontakt w wielicką publicznością, realizowany na corocznych wernisażach, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem.

Niezależnie od odbywających się dwa razy do roku wystaw „Art–Klub” organizuje prezentacje towarzyszące rozmaitym uroczystościom  i wydarzeniom, które znacząco wzbogacają ofertę kulturalną miasta. Należą do nich ekspozycje prezentowane podczas Dni św. Kingi, rozpoczęcie sezonu turystycznego, z okazji podpisywania umów z miastami partnerskimi i wiele innych. Na wystawach grupa promuje młodych artystów, zespoły instrumentalne i wokalne. Przeprowadza również akcje charytatywne.

Obecnie „Art-Klub” ma na swoim koncie ponad 40 wystaw zbiorowych zorganizowanych w Wieliczce i innych miastach, a także ekspozycje zagraniczne prezentowane we Francji i w Niemczech. Ponadto poszczególni członkowie grupy mogą pochwalić się wystawami indywidualnymi oraz udziałem w ekspozycjach ogólnopolskich.

Do zadań programowych grupy należy:

  • realizacja 2 wystaw zbiorowych rocznie w Wieliczce – wiosennej i jesiennej;
  • udział w plenerach międzynarodowych organizowanych wspólnie z miastami partnerskimi;
  • współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem „Moje Krzyszkowice” corocznych otwartych plenerów artystycznych;
  • udział w wystawach okazjonalnych i tematycznych;
  • udział w wydarzeniach promujących miasto;
  • udział w akcjach charytatywnych;
  • organizacja wystaw indywidualnych w Wieliczce i innych miastach;
  •  wydawanie katalogów podsumowujących kolejne pięciolecia działalności.

„Art-Klub” otwarty jest dla wszystkich, którym kultura naszego miasta nie jest obojętna, a artystyczne poczynania nie stanowią wyłącznie przelotnego kaprysu.