Planty wielickie

Zostały urządzone na Rynku Dolnym w Wieliczce, są fragmentem dawnego przedmieścia Wieliczki, gdzie niegdyś działało centrum handlu solą. Współczesne planty rozciągają się od placu Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ulicy Powstania Warszawskiego do Zamku Żupnego.