GRUPA ŚPIEWACZA „Chorągwianki”

„Chorągwianki” powstały w maju 2011 r. Grupa wyłoniła się z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, a jej członkinie działają obecnie na dwóch polach: artystycznym i kulinarnym. W swojej działalności „Chorągwianki” skupia ją się na kultywowaniu lokalnych obyczajów (kolędowanie) i unikalnej tradycji muzycznej. W swojej twórczości łączą różnorodne elementy – od 2013 r. istotne miejsce w działalności zespołu zajmuje forma kabaretowa.

W repertuarze grupy znajdują się śpiewane gwarą, żartobliwe piosenki ludowe, a także kolędy. Przez pierwsze dwa lata chórzystki śpiewały a capella, zaś od 2013 roku akompaniuje im akordeonista Józef Grabowski.

Grupa śpiewacza z Chorągwicy występuje podczas lokalnych uroczystości i festynów. Co roku uświetnia występami wiejskie dożynki odbywające się w regionie. W 2011 i 2012 roku zespół wystąpił na „Wielickim Miodobraniu”, a w 2012 roku wziął udział w kolędowaniu. W 2013 r. „Chorągwianki” zaprezentowały się na kolędowaniu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Teatru Ludowego w Krakowie, które odbyło się na krakowskim Rynku Głównym. Podczas koncertu zaśpiewały regionalne piosenki ludowe. Na zakończenie 2013 roku wzięły udział w bożonarodzeniowej kolędzie, podczas której z szopką oraz tradycyjnymi pieśniami odwiedzały mieszkańców Chorągwicy i okolic. Rok 2014 rozpoczęły udziałem w przemarszu Trzech Króli i koncertem kolęd. Swój pierwszy występ kabaretowy grupa dała w Czarnochowicach z okazji „Balu Seniora”, zaś drugi miał miejsce 8 marca 2014 roku z okazji „Dnia Kobiet” w Domu Strażaka w Choragwicy. Od 2014 roku organizują i uświetniają swoim występem Dzień Kobiet dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Wieliczka.

 

Do najważniejszych osiągnięć „Chorągwianek” należą:

2012, 2013 r. – wyróżnienie w konkursie śpiewaczym w Szczurowej.