Zajęcia logopedyczne

W trakcie zajęć będziemy trenować oddech i fonację. Pojawią się również ćwiczenia logorytmiczne, zadania usprawniające motorykę narządów mowy oraz ćwiczenia słuchowe. Wszystko w atmosferze zabawy!